Skip to content

Zorggebruik

Binnen het Lifelines onderzoek hebben we ook gekeken naar zorggebruik bij Post-COVID-syndroom. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens van Lifelines deelnemers met Post-COVID-syndroom, en die zijn vergeleken met de deelnemers die goed hersteld zijn na COVID-19 en met de deelnemers die geen COVID-19 hebben gehad. Deelnemers met Post-COVID-syndroom hadden meer contacten met alle soorten eerstelijns zorgverleners, met name de fysiotherapeut en de huisarts en praktijkondersteuner (POH), dan deelnemers die goed hersteld zijn of nooit COVID-19 hebben gehad. Ook kwamen ze vaker bij specialisten in het ziekenhuis, met name bij de longarts, cardioloog, en neuroloog, terwijl ze ook vaker behandeling in revalidatieklinieken kregen. Jaarlijks gebruiken Post-COVID-syndroom deelnemers gemiddeld voor €1125 aan zorg per persoon, vergeleken met  €550 voor deelnemers die goed herstelden en €235 voor deelnemers die geen COVID-19 hebben gehad. 

Hieronder kunt u de presentatie zien die op de slotconferentie is gegeven over dit onderwerp.

Ook in onze online Post-COVID module delen patiënten hun ervaringen met zorg. Zij bespreken wat voor zorg of behandeling ze hebben gekregen of gezocht voor hun klachten, welke zorgverleners ze gesproken hebben en wat voor onderzoeken ze gekregen hebben. Het gaar daarbij vooral over herstelzorg die deelnemers hebben ontvangen. Herstelzorg richt zich op het verminderen van klachten en kan bestaan uit onder andere fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en psychologische hulp. Een groot deel van de deelnemers werd verwezen naar een of meerdere van deze zorgverleners door hun huisarts of bedrijfsarts of hebben dit zelf opgezocht op advies van C-support of lotgenoten. Een kleinere groep heeft herstelzorg ontvangen in de vorm van een revalidatieprogramma via een ziekenhuis of instelling. Uit veel interviews bleek dat het voor veel deelnemers een zoektocht was welke zorg of zorgverlener hun kon helpen. Ook bespreken zij hun ervaringen met timing van de zorg, gemiste zorg, de samenwerking tussen zorgverleners en de rol van de huisarts.