Skip to content

(Werk)functioneren

Binnen het Lifelines onderzoek hebben we ook gekeken naar de gevolgen die Post-COVID-syndroom heeft voor het functioneren, in het bijzonder op het werk. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens van Lifelines deelnemers met Post-COVID-syndroom. Uit het onderzoek bleek dat deelnemers met Post-COVID-syndroom vaker en langer verzuimen dan deelnemers die goed hersteld zijn na COVID-19. Dit geldt extra sterk voor mensen met een laag opleidingsniveau, mensen die zorg verlenen, en mensen die al chronische ziektes hadden. Met name vrouwen en mensen met een hoog opleidingsniveau werken vaker door terwijl ze klachten hebben maar zijn dan minder productief. De kosten van ziekteverzuim zijn €3.284 per persoon per maand; de kosten van minder productief zijn bij doorwerken met klachten zijn €578 per persoon per maand. Van de deelnemers die langer dan 4 maanden verzuimden, verzuimt ruim 35% langer dan een jaar. Een positief resultaat van het onderzoek is dat bijna driekwart van de werknemers met Post-COVID-syndroom steun ervaart van hun werkgever. Eventuele werkaanpassingen zijn echter vooral kortetermijnoplossingen. Het gaat om werkaanpassingen door minder taken, minder uren of een flexibeler werkschema. In sommige gevallen houden de klachten wellicht langer aan en is er sprake van blijvende beperkingen in het functioneren van de werknemer. Dit vraagt van werkgevers meer creatieve oplossingen om het werk duurzaam passend te maken.

Hieronder kunt u de presentatie zien die op de slotconferentie is gegeven over dit onderwerp.

Ook in onze online Post-COVID module delen patiënten hun ervaringen over werk. Vrijwel alle deelnemers vertellen dat ze door hun Post-COVID-klachten hun werk niet meer zo kunnen uitvoeren als voorheen. Veel deelnemers zitten daarom volledig of deels in de ziektewet. Meerdere deelnemers vertellen dat het erg frustrerend is dat ze niet kunnen werken zoals normaal. Sommige deelnemers vertellen dat ze gewoon zijn blijven doorwerken terwijl ze Post-COVID-klachten hadden. Een aantal deelnemers vertellen dat ze dit deden, omdat ze een manier hadden gevonden om ondanks hun klachten te kunnen werken. Andere deelnemers vertellen dat ze juist druk voelden om snel weer te gaan werken. Ook vertellen deelnemers dat ze in eerste instantie door bleven werken, omdat ze zich nog niet helemaal bewust waren van hun klachten. Veel van deze deelnemers zijn later wel deels of volledig ziek gemeld (geweest). Veel deelnemers vertellen over de aanpassingen in hun werk. Soms werden die wijzigingen op eigen initiatief gedaan en soms op aanraden van hun werkgever of bedrijfsarts. Aanpassingen worden vooral gedaan in het aantal uren, het soort taken en soms ook in de locatie (thuis in plaats van op kantoor werken). Ervaringen met werkgevers en bedrijfsartsen over aanpassingen in het werk zijn erg wisselend. Sommige deelnemers ervaren veel steun en begrip, terwijl anderen dat helemaal niet ervaren.

Veel deelnemers vertellen over geldzorgen. Zij zitten op het moment van interviewen in de ziektewet en hebben te maken met een verlaging van het inkomen. Daarnaast vertellen veel deelnemers dat ze ook hogere kosten hebben door hun klachten, met name door zorgkosten of andere kosten aan extra ondersteuning.