Skip to content

Tweede bijeenkomst klankbordgroep

Op 30 mei 2022 was de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep. Hierbij waren patiënten, onderzoekers en zorgverleners aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst is allereerst de stand van zaken voor wat betreft het verzamelen van patiënt ervaringen bediscussieerd. Er was met name aandacht voor diversiteit binnen de groep patiënten. Op basis van de kenmerken van de patiënten die nu geïnterviewd zijn, hebben we gekeken welke patiëntengroepen nog te weinig aan bod zijn gekomen zodat de laatste interviews zich daar op kunnen richten.

Ook zijn de eerste thema’s die naar voren komen uit deze interviews bediscussieerd, die met name de zorg voor Post-COVID-syndroom betreffen. Deze bijeenkomst gaf goed richting aan de analyse en wat er belangrijk is voor de website met ervaringen van patiënten.