Skip to content

Handreiking Zorgpad

In dit project is een handreiking voor een zorgpad voor de behandeling van patiënten met Post-COVID-syndroom ontwikkeld. Een zorgpad geeft antwoord op de vraag: wie doet wat, wanneer en waarom. In de eerste fase van dit project zijn bestaande initiatieven in kaart gebracht en samengevat in een werkdocument. Op basis hiervan is een overkoepelende handreiking voor een zorgpad opgesteld en in de eerste werkconferentie bediscussieerd met patiënten en zorgverleners. Beide documenten zijn te vinden bij de beschrijving van de eerste werkconferentie. In een tweede werkconferentie zijn de ervaringen van patiënten en zorgverleners bediscussieerd en verwerkt in een herziene versie van de handreiking zorgpad. Deze discussies zijn beschreven in het document van de tweede werkconferentie. Ook zijn er met allerlei stakeholders aparte gesprekken gevoerd om de handreiking verder te verbeteren. Hieronder kunt u de presentatie zien die op de slotconferentie is gegeven over dit onderwerp.

De meest actuele versie van de handreiking zorgpad staat hieronder weergegeven. Onder de handreiking kunt u een document downloaden met een korte toelichting. Zoeken naar een behandelaar in de regio die ervaring heeft met aanhoudende lichamelijke klachten kan via deze zorgkaart.