Skip to content

Zorgpad

In dit project wordt een zorgpad voor de behandeling van patiënten met Long COVID ontwikkeld. Het Zorgpad geeft antwoord op de vraag: wie doet wat, wanneer en waarom. In de eerste fase van dit project zijn bestaande initiatieven in kaart gebracht en samengevat in een werkdocument. Op basis hiervan is een overkoepelend zorgpad opgesteld en in de eerste werkconferentie bediscussieerd met patiënten en zorgverleners. Beide documenten zijn te vinden bij de beschrijving van de stand van zaken.

De ervaringen en opmerkingen van patiënten en zorgverleners zijn verwerkt en hebben geleid tot onderstaand concept zorgpad. Wij horen ook graag uw ervaringen en input op dit concept. U kunt ze mailen naar longcovid@umcg.nl.