Skip to content

Het project

Na herstel van de acute symptomen van COVID-19 houdt een deel van de mensen aanhoudende klachten. Het doel van het ACTION onderzoek is het verbeteren van de zorg voor deze patiënten met Post-COVID-syndroom. ACTION staat voor Aanhoudende klachten na COVID-19: perspecTIef vanuit de pOpulatie, patiëNt, en zorg. ACTION wordt gefinancierd vanuit het COVID-programma van ZonMW onder nummer 10430302110002.

Binnen ACTION bestaan er meerdere deelonderzoeken. Hierbinnen wordt in kaart gebracht hoe vaak Post-COVID-syndroom voorkomt, over welke symptomen het gaat, en welke persoonlijke en maatschappelijke gevolgen het heeft. Dit gaat met behulp van data verzameld in het Lifelines corona-onderzoek.

In het Lifelines corona-onderzoek wordt sinds eind maart 2020 de gezondheid van een deel van de deelnemers in detail gevolgd via herhaalde vragenlijsten waarin een groot aantal klachten zijn uitgevraagd. Dit maakt het mogelijk om te onderzoeken hoeveel klachten deelnemers hadden in de pandemie, en ook of mensen aanhoudende klachten hielden na COVID-19, ook wel Post-COVID-syndroom of Long COVID genoemd.

Om meer zicht te krijgen op de onderliggende mechanismen doen we uitgebreide metingen in Lifelines deelnemers met Post-COVID-syndroom, waarbij we zoeken naar aanwijzingen voor orgaanschade en immunologische of metabole ontregelingen. Ook kijken we in Lifelines wie er risico lopen op Post-COVID-syndroom.

Daarnaast zullen patiënten met Post-COVID-syndroom worden geïnterviewd om hun ervaringen met Post-COVID-syndroom en de zorg hiervoor in kaart te brengen. Hun ervaringen zullen worden opgenomen op de website PratenOverGezondheid zodat andere patiënten en zorgverleners hiervan kunnen leren.

Al deze resultaten komen samen in een actie-onderzoek, waarin zorgverleners samen met patiënten een zorgpad ontwerpen en evalueren om de zorg voor Post-COVID-syndroom te gaan verbeteren. Deze zorg zal aansluiten bij de multidisciplinaire richtlijn Post-COVID-syndroom.