Skip to content

Het project

Na herstel van de acute symptomen van COVID-19 houdt een deel van de mensen aanhoudende klachten. Het doel van het ACTION onderzoek is het verbeteren van de zorg voor deze patiënten met Long COVID. ACTION staat voor Aanhoudende klachten na COVID-19: perspecTIef vanuit de pOpulatie, patiëNt, en zorg. ACTION wordt gefinancierd vanuit het COVID-programma van ZonMW onder nummer 10430302110002.

Binnen ACTION bestaan er meerdere deelonderzoeken. Hierbinnen wordt in kaart gebracht hoe vaak Long COVID voorkomt, over welke symptomen het gaat, en welke persoonlijke en maatschappelijke gevolgen het heeft. Dit gaat met behulp van data verzameld in het Lifelines corona-onderzoek.

In het Lifelines corona-onderzoek wordt sinds eind maart 2020 de gezondheid van een deel van de deelnemers in detail gevolgd via herhaalde vragenlijsten waarin een groot aantal klachten zijn uitgevraagd. Dit maakt het mogelijk om te onderzoeken hoeveel klachten deelnemers hadden in de pandemie, en ook of mensen aanhoudende klachten hielden na COVID-19, ook wel Long COVID genoemd.

Om meer zicht te krijgen op de onderliggende mechanismen doen we uitgebreide metingen in Lifelines deelnemers met Long COVID, waarbij we zoeken naar aanwijzingen voor orgaanschade en immunologische of metabole ontregelingen. Ook kijken we in Lifelines wie er risico lopen op Long COVID.

Daarnaast zullen patiënten met Long COVID worden geïnterviewd om hun ervaringen met Long COVID en de zorg in kaart te brengen. Hun ervaringen zullen worden opgenomen op de website PratenOverGezondheid zodat andere patiënten en zorgverleners hiervan kunnen leren.

Al deze resultaten komen samen in een actie-onderzoek, waarin zorgverleners samen met patiënten een zorgpad ontwerpen en evalueren om de zorg voor Long COVID te gaan verbeteren. Deze zorg zal aansluiten bij de multidisciplinaire richtlijn Long COVID.