Skip to content

Het Lifelines onderzoek

Met gebruik van Lifelines-data vergeleken we welke klachten mensen hadden voor en na COVID-19. Deze klachten werden tevens vergeleken met de klachten van mensen die niet ziek werden in dezelfde periode. Op deze wijze is een uniek, grootschalig onderzoek gedaan naar Post-COVID-syndroom binnen de algemene bevolking. De resultaten zijn op 6 augustus gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke magazine The Lancet en hier te lezen.

Meer voorkomende klachten
Wekelijks en later maandelijks werden duizenden Lifelines deelnemers gevraagd naar COVID-19, psychische klachten, leef- en werkomstandigheden en vele andere onderwerpen. Op deze lijsten stonden ook vragen over 23 lichamelijke klachten. Door deze herhaling en veelheid van de vragen hebben we nu een wereldwijd unieke verzameling gezondheidsdata voor onder andere dit onderzoek naar Post-COVID-syndroom. Zo zijn er tot nu toe 27 vragenlijsten verstuurd, die gemiddeld door 35.000 mensen zijn gevuld. In totaal zijn dit meer dan 900.000 vragenlijsten. Dit biedt daarmee gedetailleerde informatie over de gezondheid van Nederlanders voor, tijdens en na COVID-19, maar ook over de gevolgen voor welzijn en dagelijks functioneren. Dat is relevante data voor beleid en voor betere zorg.

We hebben gekeken bij hoeveel deelnemers klachten zijn ontstaan of zijn verergerd na COVID-19 vergeleken met hoe ze zich hiervoor voelden. We hebben ook gekeken naar deelnemers zonder COVID-19 in diezelfde periode, zodat we rekening konden houden met veranderingen in klachten door andere oorzaken. Bijvoorbeeld door de wisseling van seizoenen, doordat mensen nieuwe ziektes ontwikkelden, of doordat de leefomstandigheden door de pandemie en de maatregelen veranderden. Daarom zijn de data van de algemene bevolking onmisbaar.

Door mensen met en zonder COVID-19 te vergelijken, hebben we gevonden dat bepaalde langdurige klachten meer voorkomen in de maanden na COVID-19 diagnose. Dit gaat om klachten zoals pijn op de borst, verlies van reuk en smaak, benauwdheid, vermoeidheid en spierpijn. Uit het onderzoek bleek dat 1 op de 8 mensen langdurig klachten houdt na COVID-19.

Zoektocht naar oorzaken Post-COVID-syndroom
Vervolgonderzoek richt zich op oorzaken van Post-COVID-syndroom. Op basis van de eerder verzamelde gezondheidsdata en materialen van Lifelines onderzoeken we welke risicofactoren er zijn voor Post-COVID-syndroom. Lifelines biedt de mogelijkheid om in bloedmonsters van deelnemers op zoek te gaan naar eiwitten die duiden op orgaanschade of langdurige ontstekingen die zijn veroorzaakt door het coronavirus. We gaan ook extra metingen doen bij een deel van de mensen met langdurige klachten. We willen bij een deel van de Lifelines-deelnemers met Post-COVID-syndroom de schildklierfunctie meten, een inspanningstest afnemen, de autonome zenuwstelsel functie bepalen en nog een aantal andere diagnostische testen uitvoeren. Verder willen we de longfunctie nauwkeurig onderzoeken. We beschikken dankzij Lifelines over longfunctietesten van de afgelopen jaren. We kunnen de testen van mensen met Post-COVID-syndroom vergelijken met de testen vóórdat ze ziek werden. We kunnen dus nagaan of corona de longfunctie verslechtert, bij wie dat is gebeurd en of juist die mensen langdurig klachten ervaren.

Gevolgen Post-COVID-syndroom
Ook gaan we onderzoeken in welke mate mensen met Post-COVID-syndroom nog kunnen functioneren, in het bijzonder in hun werk. We vragen ook welke zorg mensen hebben ontvangen en hoe zij deze ervaren, en we gaan berekenen wat de medische en maatschappelijke kosten van Post-COVID-syndroom zijn. Al deze data helpen bij het ontwikkelen van zorgpaden om patiënten de juiste zorg te bieden.

Er was veel aandacht in de media voor dit onderzoek, zie hier voor een overzicht.