Skip to content

Eerste werkconferentie

Op 20 januari 2022 was de eerste werkconferentie. Ter voorbereiding hiervan zijn allereerst bestaande initiatieven in kaart gebracht en samengevat in een werkdocument dat op deze pagina staat. Op basis hiervan is een overkoepelend zorgpad opgesteld en in een werkconferentie bediscussieerd met patiënten en zorgverleners; een verslag daarvan is ook op deze pagina te vinden. De ervaringen en opmerkingen van patiënten en zorgverleners zijn verwerkt en hebben geleid tot een concept zorgpad.