Skip to content

Eerste bijeenkomst klankbordgroep

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep vond plaats op 25 november. Daarin bespraken patiënten, zorgprofessionals met verschillende achtergronden, deskundigen van C-support en onderzoekers met elkaar over de werving van deelnemers voor de interviewstudie. Daarbij benoemden zij het belang van een zeer gevarieerde patiëntengroep. Dit willen we bereiken door de deelnemers eerst een vragenlijst voor te leggen zodat we een zo goed mogelijke selectie kunnen maken van wie we gaan interviewen. Vervolgens is gediscussieerd over de onderwerpen die in de interviews aan de orde zouden moeten komen. Het was een nuttige bijeenkomst.