Skip to content

Derde bijeenkomst klankbordgroep

Op 13 december 2022 was de derde bijeenkomst van de klankbordgroep. Hierbij waren patiënten, onderzoekers en zorgverleners aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst is gediscussieerd over de thema’s die naar voren zijn gekomen in de interviews met patiënten. Ook is er gediscussieerd over welke van deze thema’s specifiek zijn voor Post-COVID-syndroom, en welke thema’s meer algemeen een rol spelen bij de zorg voor aanhoudende lichamelijke klachten. Een ander aspect dat aan de orde kwam is dat er verschillen zijn tussen de acute fase, de tussenfase en de fase daarna.Uit de interviews bleek dat er veel verschillende ervaringen waren over hoe de diagnose Post-COVID-syndroom is gesteld.

Er vond ook een discussie plaats over terminologie. We hebben beslist om de term Post-COVID-syndroom te gebruiken, aansluitend bij de keuzes van patiëntenvereniging PostCOVID NL (onderdeel van het Longfonds), C-support en de Gezondheidsraad.