Skip to content

Openbare slotconferentie

Op 13 april 2023 was de openbare slotconferentie. Hierin is het zorgpad gepresenteerd en de module met patiënt ervaringen gelanceerd.

Derde bijeenkomst klankbordgroep

Op 13 december 2022 was de derde bijeenkomst van de klankbordgroep

Bezoek minister Kuipers aan UMCG

Op 22 juni 2022 bracht minister Kuipers een bezoek aan het UMCG.
Hij werd bijgepraat over het ACTION onderzoek.

Tweede bijeenkomst klankbordgroep

Op 30 mei 2022 was de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep.

Medische Publieksacademie UMCG

Tweede werkconferentie

Op 1 maart 2022 hield Judith Rosmalen een lezing voor het algemene publiek over Post-COVID-syndroom voor de Medische Publieksacademie.

Op 2 juni 2022 was de tweede werkconferentie. Hierin werden de eerste resultaten van ACTION en de ervaringen met het zorgpad besproken.

Thema-avond COVID zorg Noord Nederland

Op 13 april 2022 was er een Capita Selecta over aanhoudende klachten na COVID-19 en de zorg hiervoor in Noord Nederland.

Rondetafelgesprek aanhoudende klachten na COVID-19

Op 31 januari 2022 sprak Judith Rosmalen over het ACTION onderzoek tijdens het Rondetafelgesprek voor de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer.

Eerste werkconferentie

Op 20 januari 2022 was de eerste werkconferentie voor het vormgeven van het zorgpad.

Eerste bijeenkomst klankbordgroep

Op 25 november 2021 was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep.